Homeสาระน่ารู้

- นับวันไข่ตก นับอย่างไรกันแน่?
- ปัจจัยการตั้งครรภ์/การมีบุตรยาก/ขั้นตอนการรักษา
- ภาวะโปรแลคตินสูงผิดปกติทำให้ไข่ไม่ตก
- การกระตุ้นการตกไข่
- ผู้ชายที่อยากมีลูกโปรดทราบ
- ความอ้วนและภาวะมีบุตรยาก
- ปัจจัยที่ทำให้เกิดความล้มเหลวในการตั้งครรภ์
- การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี
- ตกขาว...อย่าตกใจ
- ห้ายุทธวิธีการลดน้ำหนักที่ได้ผลและถูกสุขลักษณะ
- เตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์
- อาการและการวินิจฉัยการตั้งครรภ์
- เมื่อไรจึงจะเหมาะในการตรวจการตั้งครรภ์
- อาการปวดท้องจากการตกไข่
- อยากมีลูกแต่ไม่อยากไปหาหมอ
- มีเนื้องอกในมดลูก...ตั้งท้องได้ไหม
- สำคัญที่ใจ
- 20 สิ่งวิเศษสุดเมื่อท้อง
- ประจำเดือนขาดนานเท่าไรถึงรู้ว่าตั้งครรภ์
- เรื่องต้องพร้อมก่อนท้อง
- เซ็กซ์แบบไหนได้ลูกสมใจซะที
- อยากมีลูก...ทำยังไงให้ท้อง


 

 

 

 

มีเนื้องอกในมดลูก...ตั้งท้องได้ไหม

 โดย: รศ.นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์

 

มีเนื้องอกในมดลูก ไม่ทราบว่าจะสามารถมีบุตรได้หรือไม่
Q : ดิฉันมีเนื้องอกในมดลูก ไม่ทราบว่าจะสามารถมีบุตรได้หรือไม่ หรือต้องทำการผ่าตัดออกก่อน  และหากผ่าตัดแล้วจะมีผลกับร่างกายหรือไม่ ที่สำคัญเนื้องอกกับมะเร็งแตกต่างกันอย่างไรคะ

ชุติมา / อยุธยา
  
A : เนื้องอกมดลูกเป็นเนื้องอกที่พบได้ค่อนข้างบ่อยในสตรี โดยเฉพาะในสตรีวัยกลางคนหรือตั้งแต่ อายุประมาณ 30 ปีขึ้นไป โรคนี้จะทำให้มดลูกมีขนาดโตขึ้นจากการที่มีก้อนเนื้องอกเข้าไปแทรกอยู่ภายในผนังมดลูก โดยก้อนเนื้องอกดังกล่าวอาจจะมีเพียงก้อนเดียวหรือหลายก้อนและจะอยู่ตำแหน่งไหนของมดลูกก็ได้ ผลดังกล่าวจะทำให้รูปร่างของมดลูกบิดเบี้ยวและขรุขระ ซึ่งยังผลให้สตรีที่เป็นโรคนี้ตั้งครรภ์ยากกว่าสตรีทั่วไปที่ไม่มีโรคนี้ บางรายที่มีการตั้งครรภ์ก็มีโอกาสแท้งบุตร หรือคลอดก่อนกำหนดได้ง่ายกว่าปกติ 
       

สตรีที่เป็นเนื้องอกมดลูกส่วนหนึ่งสามารถตั้งครรภ์ได้โดยไม่ต้องทำอะไร ในขณะที่บางคนคุณหมอจำเป็นต้องผ่าตัดเอาเฉพาะก้อนเนื้องอกออกก่อน การพิจารณาว่าจะผ่าตัดเนื้องอกออกก่อนหรือไม่จำเป็นต้องพิจารณาหลายปัจจัยร่วมกันเสียก่อน เช่น ขนาดของเนื้องอก จำนวนก้อนเนื้องอก ตำแหน่งของเนื้องอกว่าจะทำให้ผ่าตัดง่ายหรือยาก หรือเสี่ยงต่อการเสียเลือดมากน้อยเพียงใด ผลของการผ่าตัดก็ไม่แน่นอน บางรายผ่าตัดแล้วก็มีการตั้งครรภ์ในขณะที่บางคนก็ไม่มี 
        

ในทางการแพทย์เราแบ่งเนื้องอกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ เนื้องอกชนิดธรรมดาและเนื้องอกที่เป็นมะเร็ง ซึ่งเนื้องอกทั้ง 2 ชนิดนี้แตกต่างกันตรงที่เนื้องอกธรรมดาของอวัยวะใดก็จะโตอยู่เฉพาะที่อวัยวะนั้นเท่านั้น ส่วนเนื้องอกที่เป็นมะเร็งนั้น เซลล์ของเนื้องอกที่โตขึ้นสามารถหลุดกระจายเข้าไปในทางเดินน้ำเหลืองหรือเข้ากระแสเลือดและไปเติบโตกัดกินที่อวัยวะอื่นๆ ที่ห่างไกลออกไปได้ เนื้องอกมดลูกที่คุณถามมาเป็นเนื้องอกชนิดธรรมดาไม่ใช่มะเร็งครับ

 

ที่มา : ModernMom